Bezgotówkowe rozliczenie szkód

LIKWIDACJA SZKÓD POWYPADKOWYCH – BEZGOTÓWKOWE ROZLICZANIE NAPRAW

W trosce o czas i wygodę naszych Klientów, których naprawa jest finansowana z ubezpieczenia komunikacyjnego sprawcy (OC) lub właściciela (AC) pojazdu naprawy wykonujemy w formie bezgotówkowej. Przy szkodzie z OC możemy Państwu zapewnić bezpłatnie samochód zastępczy na czas naprawy pojazdu.
Oznacza to, iż na podstawie stosownych pełnomocnictw Firma nasza reprezentuje interesy swoich Klientów przed ubezpieczycielami.
Nasze doświadczenie w tym zakresie pozwala Klientom Firmy Auto Pikul przebrnąć przez gąszcz procedur i formalności, które należy spełnić by wyegzekwować należne odszkodowanie.
Dodatkowa zaleta tego sposobu rozliczeń to brak konieczności zaangażowania własnych środków i czasu przy naprawie uszkodzonego pojazdu.

Dodatkową zaletą naprawy auta w naszym warsztacie jest możliwość śledzenia postępów naprawy przez Internet (program AUDAWATCH), jest to innowacyjny program wprowadzony przez PZU i firmy ubezpieczeniowe współpracujące z PZU.

Istnieje możliwość bezpłatnego zholowania auta z terenu miasta do warsztatu.

Nasz serwis umożliwia również otrzymanie samochodu zastęczego na czas trwania naprawy

Back to top