OC – AC – NNW – ASSISTANCE

Ubezpiecznia Auto Pikul

RCU

Najkorzystniejsze oferty ubezpieczenia Twojego samochodu.Pełna ochrona kosztuje teraz znacznie mniej niz myślisz.

Zapraszamy

pon. – pt.  godz. 8.00 – 17.00

sobota 8.00 – 15.00

OC

Obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych.Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z związku z ruchem pojazdu w kraju i za granicą.W ramach tego ubezpieczenia towarzystwo przejmuje odpowiedzialność materialną posiadacza pojazdu i wypłaca odszkodowanie osobom trzecim za szkody wyrządzone w związku z ruchem drogowym.

AC
Ubezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia.Zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową przed stratami materialnymi związanymi z użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie zapewnia rekompensatę strat wynikających z uszkodzenia, zniszczenia samochodu bądź jego utraty w następstwie wypadku drogowego,kradzieży,pożaru lub innego zdarzenia losowego.

NNW
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu w związku z jego ruchem.To nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, z którego wyniku Ubezpieczony,kierowca ubezpieczonego pojazdu lub jego pasażera-niezależnie od swojej woli-doznali uszkodzenia ciała,uszczerbku na zdrowiu lub zmarli.

ASSISTANCE
Ubezpieczenie zapewnia pomoc w przypadku awarii lub wypadku pojazdu.Polisa daje możliwość skorzystania z takich usług jak:naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie do warsztatu naprawczego oraz wynajem samochodu zastępczego lub noclegu w hotelu (do czasu naprawy pojazdu), ewentualnie kontynuację podróży innymi środkami lokomocji.

Proponujemy wysokiej jakości ubezpieczenia komunikacyjne oraz dodatkowo mogą Państwo skorzystać z ubezpieczeń majątkowych, na życie, zdrowotnych i innych…

Ubezpieczenia Auto Pikul
Regionalne Centrum Ubezpieczeń 
ul.Lubelska 63a
24-100 Puławy
ubezpieczenia@pikul.pl  
pon. – pt.  9.00 – 17.00
sob.  9.00 – 14.00

tel. 81 888 58 35
tel. 609 313 175

Oferujemy ubezpieczenia następujących firm

Back to top